Vi ønsker fornøyde kunder og en god arbeidsplass.

Dette klarer vi fordi vi har bestemt oss for følgende:

1. Kunder, leverandører og ansatte skal trives hos oss og vi skal arbeide aktivt for dette.
2. Inventum RTD skal være kundens beste alternativ innen vår bransje.
3. Med gode produkter og god sørvis skal vi bidra til å “Gjøre gode arbeidsplasser enda bedre”.
4. Vi skal alltid holde det vi lover og skal bli oppfattet som fleksible og kundevennlige.

Jeg og alle ansatte jobber hele tiden konkret for å oppnå dette.
Eksempel på dette er å motivere til å gi tilbakemelding om feil, være hjelpsom, gi støtte, omsorg og å være hyggelig med hverandre. Mange år med fokus på dette har ført til at mye av dette “går av selg selv”.
Hvis vi får tilbakemelding om at det ikke er slik tar vi affære.
Vi er spesielt takknemlig overfor kunder som gir oss forbedringsforslag.

Finn Løkås
Daglig leder

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.