Inventum RTD er en bevisst miljøbedrift.
Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og medlem av Grønt Punkt Norge.
HMS arbeidet følges opp kontinuerlig. Vi har bedriftshelsetjenesteavtale med Helse & Sikkerhet og en omfattende gjensidige avtale med Friskhuset. Vi har en rekke helse- og miljøtiltak som vi har har listet opp noen eksempler på:

Bedriften bidrar til at de ansatte har et sunt og godt liv. Tiltak for dette er blandt annet treningsavtaler, bevegelsesmotivasjonstiltak og en sunn matordning. Det vi holder på med skal i mest mulig grad være positivt for våre omgivelser vedr helse, miljø og sikkerhet. Bedriften har f.eks avfallssortert siden 1992. Vi vet at det størstre miljøproblemet er for stort forbruk og vi arbeider for å begrense dette med å øke gjenbruk, unngå å lage avfall, mest mulig skal gjenbrukes og det avfallet som oppstår skal kildesorteres slik at vi oppnår mest mulig gjennvinning og best mulig ressursutnyttelse. Vi anmoder alle våre samarbeidspartner om det samme og ber f.eks om at ingen sender oss papirinformasjon men velger elektronisk kommunikasjon. Vi reiser ikke mer enn nødvendig, vi har begrenset markedsområdet til vår region og vi markedsfører oss derfor ikke i nabobyene der det allerede er konkurranse. Alle våre leverandører har en bevisst miljøprofil. Eksempler på dette er EFG Hov+Dokka med miljøsertifikat, RH-stolen der alle deler er resirkulerbare, OCÉ-maskiner som alltid returneres og gjennvinnes. Vi viser her til hver enkelt leverandørs internettside. Ved alternative produkter velger vi det mest miljøvennlige alternativene. Et eksempel på dette er vannautomater for drikkevann på arbeidsplasser.
Vann på flasker og dunk er miljøfientlig. Vi leverer istedet vannautomater der vi renser og kjøler vannet fra springen. Dette er både økonomisk og miljømessig det beste altrnativet.
I februar 2008 testet TV2 Flaskevann og springvann for å finne ut hva som er riktig å velge.

Vedrørende klima beregner vi hvert år vårt forbruk og har målsettinger om å holde dette lavest mulig. For å bidra til en global reduksjon av CO2 har vi pålagt oss selv å kjøpe FN-godkjente klimakvoter tilsvarende vårt årlige forbruk.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.