Bedriften har en utmerket Sørvisavdeling med flinke folk.
Espen og Arild foran.
Bak har vi Jostein og sjåfør/montør Espen Reinfjell

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.