Kopitjenester 

  • Storformat/A3/A4
  • Utskrift
  • Skanning og kopiering 
  • Innbinding/ferdiggjøring
  • Byggtegningshåndtering
  • Plakater
  • Bannere
  • Trykksaker

Filer for utskrift sendes til utskrift(@)rtd.no   (her kan du også be om pristilbud eller nærmere info)

 

Vi foretar skanning, utskrift og kopiering i alle format og i farger. Vi lager plakater i rammer, stativ og rollups, assisterer også med tilrettelegging, innbinding, arkivering og arkivassistanse.

Det er Anders og Kristin som tar seg av Kopitjenestene i bedriften

 

 

Tegningshåndtering

Innen tegningshåndtering leverer vi storformat-maskiner fra OCÉ, AutoCAD LT og annen programvare for å korrigere tegninger og for
å se på tegninger. En kan lese mer om dette på våre leverandørers nettsider.
Csoft
Rasterex

 

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.